Mirades 2016

Fundació Arrels

Mitjançant el projecte d’aprenentatge i servei “Mirades. Veure i viure el voluntariat” impulsat per la Federació Catalana de Voluntariat Social, un grup de joves de l’Escola Claret realitza un reportatge audiovisual de la Fundació Arrels.

 

 

Fundació Ires

Mitjançant el projecte d’aprenentatge i servei “Mirades. Veure i viure el voluntariat” impulsat per la Federació Catalana de Voluntariat Social, un grup de joves de l’Escola Claret realitza un reportatge audiovisual de la Fundació Ires.

 

 

Associació In Via

Mitjançant el projecte d’aprenentatge i servei “Mirades. Veure i viure el voluntariat” impulsat per la Federació Catalana de Voluntariat Social, un grup de joves de l’Escola Claret realitza un reportatge audiovisual de l’Associació In Via.