Projecte APS

Partint de la necessitat de donar a conèixer la tasca de les Entitats socials i el voluntariat, el Projecte Mirades combina diferents procesos d’aprenentatge i de Servei a la comunitat, en els quals els participants es formen mentre treballen per millorar el seu entorn.

Objectius d’aprenentatge

Donar a conèixer el voluntariat social i sensibilitzar als joves sobre el seu poder transformador (a nivell personal i social) des del coneixement directe i la pròpia experiència.

Promoure el voluntariat com a forma de compromís social, participació activa i foment de la solidaritat.

Conèixer les principals característiques del llenguatge audiovisual i del procés de creació d’un vídeo (documentació, guió, gravació, muntatge, etc).

Fomentar les aptituds del treball en equip.

Afavorir el contacte entre l’alumnat dels centres educatius i les entitats de voluntariat social.

 

Objectius del servei


Proporcionar reportatges audiovisuals a entitats socials, de qualitat i adequats per a difondre la seva tasca a través d’internet i xarxes socials.

Projectar el treball de les entitats i la realitat social dels col·lectius atesos a la ciutadania.

Establir col·laboracions entre els centres educatius i entitats socials a través de les experiències compartides.

Vols saber més sobre APS?”