Com ens coordinem?…

La FCVS...
 1. Fa en tot moment de pont entre el centre educatiu i l’entitat social, donant recolzament a les dues parts.
 2. Fa la sessió de treball introductòria amb els alumnes per explicar-los què és l’àmbit social i el voluntariat.
 3. Fa la sessió de treball sobre com fer ús de la guia didàctica del projecte Mirades.
 4. Lliura un exemplar de la guia didàctica en format digital (guia per a alumnes i guia per al tutor)
 5. Acompanya els alumnes i docents durant la primera visita a l’entitat.
 6. Difon tots els vídeos que resultin d’aquest projecte a través dels seus canals de comunicació  (web, canal YouTube, xarxes socials)
 7. Duu a terme l’avaluació del projecte un cop finalitzat el curs escolar a partir de les avaluacions de tots els participants.

El centre educatiu...
 1. Assigna, almenys, una persona del professorat per fer el seguiment del projecte.
 2. Organitza l’alumnat en grup de màxim 8 persones, per al desenvolupament del projecte.
 3. Posa a disposició dels alumnes l’aula d’informàtica (els programes d’edició de vídeos es poden trobar a la guia didàctica del projecte) perquè els alumnes puguin fer l’edició ells mateixos.
 4. Facilita (ja sigui amb mitjans propis o bé a través dels alumnes) el material de gravació  necessari.
 5. Els alumnes visiten l’entitat social, amb la qual col·laboraran, sempre acompanyats, almenys per un professor del centre.
 6. Els grups d’alumnes han de realitzar un vídeo – reportatge sobre l’entitat seguint les indicacions i suggeriments de la mateixa, aportant la seva proposta creativa. Respectaran la voluntat d’aparèixer en el vídeo de les persones voluntàries i/o beneficiàries de l’entitat.
 7. Professors i alumnes duen a terme l’avaluació del projecte.

L’entitat participant...

Han de comprometre’s a assignar una persona al projecte per a:

 1. Realitzar una sessió de treball amb els alumnes per explicar-los l’entitat (què fan, a qui atenen, quines necessitats cobreix, quines activitats realitzen les persones voluntaris dins l’entitat, i altres informacions que permetin el coneixement de l’entitat).
 2. Mantenir un contacte fluid amb el centre educatiu i amb la FCVS per respondre possibles preguntes i dubtes dels alumnes mentre es documenten per preparar el guió i la gravació del vídeo.
 3. Contactar amb persones voluntàries i beneficiàries de l’entitat (si es considera) per convidar-les a sortir en el vídeo. Gestionar (si és necessari) els permisos d’imatge d’aquestes persones.
 4. Atendre els alumnes el dia de la gravació, acompanyar-los per les instal·lacions de l’entitat oferint-los recolzament.
 5. Dur a terme l’avaluació del projecte.